หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนให้กับรถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๕๗๑ สระบุรี รหัสครุภัณฑ์หมายเเลข ๐๑๑-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon จำนวน ๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒, โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๑๗๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องเจาะดินรถเข็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถฟาร์มแทคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๗-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒, โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวนนักเรียน ๑๖๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7