หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อต้นตะแบก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ - ๒ นิ้ว จำนวน ๖๙ ต้น สำหรับโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองธารทองแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะตามแยกถนนสายบ่อมะแฟน - คลองม่วง ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ , โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ช่วงจัดการเรียนการสอนแบบ OnHand ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ , โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ช่วงจัดการเรียนการสอนแบบ OnHand ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ , โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ช่วงจัดการเรียนการสอนแบบ OnHand ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2