หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่ที่ 9 - โรงเรียนธารทองแดง ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี [ 1 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ่อมะแฟน-คลองม่วง หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 2) ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (บ้านนางมาลัย ศรีประยงค์กุล) ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๒ (บริเวณชุมชนวัดเขาบ่มกล้วย) ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าวัดพุคำบรรพต หมู่ที่ ๗ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียง ชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียง ชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า ความสูง ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการจ้างออกแบบ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๕๗๑ สระบุรี รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5