หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ผลการประเมินประสิทธิและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฯ ครั้งที่ 1/2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานส่วนตำบล [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)