หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แบบประเมินผลและวิเคราะห์ความจำเป็นของการฝึกอบรม [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งไปราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่งไปราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ผลการประเมินประสิทธิและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฯ ครั้งที่ 1/2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2