หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พุคำจาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายสมคิด ลิ้มวัฒนพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน
" ก้าวไปสู่ตำบลที่น่าอยู่ มีชุมชนที่เข้มแข็ง
เป็นตำบลที่ปลอดยาเสพติด มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง "
วิสัยทัศน์ อบต.พุคำจาน
www.phukhamchan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
พุคำจาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน
วัดพุคำบรรพต
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน
1
2
3
4
5
.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 
 
 


 
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฎิบัติของกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกำหนดประเด็นการพัฒนา และนำข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนมาดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความต่อเนื่องกันและเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฎิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน ในวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2566
ความเห็นที่ประชุม มติเห็นชอบในการนำปัญหาความต้องการที่ได้จากการประชุมประชาคม ทั้ง 9 หมู่บ้าน ไปบรรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำบริเวณวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณคลองระนาด หมู่ที่ 7 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนหมู่ที่ 9 (ป่ามะม่วง) ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
4. โครงการวางท่อเมนประปา (ท่อ PVC) จากบ้านนางคำเวียง ใบละมุดถึงบ้านนายศิริ ปิยะมาตย์ หมู่ที่ 3 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
5. โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
6. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเปลี่ยนท่อเมนประปากลุ่มบ้านนายสอาด อากาศโสภา หมู่ที่ 4 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
7. โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านนายวิชัย สุขกุล หมู่ที่ 5 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนางสาคร พุ่มเถื่อน หมู่ที่ 1 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนางจิราพรรณ พีวรรณ (ร้านเสริมสวยส้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนายคำภา สมโภชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนางวันเพ็ญ น้อยไทย หมู่ที่ 2 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
12. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 (ป่ามะม่วง) ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนางบุญยัง กันคล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
14. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
15. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางสายเลียบคลอง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
16. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสงบ พันธุ์พุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
17. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังกลุ่มบ้านแว่นกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
18. โครงการก่อสร้างสะพานซอยสุกรทองบริเวณคลองธารทองแดง หมู่ที่ 9 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
19. โครงการจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
20. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณบ้านนายฉลวย มาลัยทอง หมู่ที่ 9 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2566 เวลา 14.10 น. โดย คุณภาสิกา กงจีน

ผู้เข้าชม 149 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-162-5924
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 036-200720
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,062,806 เริ่มนับ 21 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10