หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การประเมินความเสี่ยง ปค.5 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
บันทึกข้อตกลงกองช่าง [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
บันทึกข้อตกลงกองคลัง [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
บันทึกข้อตกลงส่วนสำนักปลัด [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
เจตจำนงสุขริตของผู้บริหาร [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน รอบ 12 เดือน [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน รอบ 6 เดือน [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)