หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศบัญชัราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ประจำปี พ.ศ2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2