หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายนฤมิต ศรีแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน
โทร : 0851701188


นางอัญชลี แจ้งหิรัญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน
โทร : 0841598905
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นางภาสิกา กงจีน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0971392259


 
นางวินิดา กองทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0922475722


 
นายอินทรโชติ ศริพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0917169058